Trädgårdsarbete

Trädgårdsarbete

Skötseln av din trädgård är viktig! Vi kan komma vid behov eller göra löpande trädgårdsskötsel under hela året hos våra kunder.

Exempel på tjänster inom trädgårdsskötsel som vi utför:
  • Gräsklippning, trädfällning och buskklippning
  • Rensning av löv och grenar
  • Bevattning
  • Plantering och ogräsrensning
  • Trädbeskärning
  • Gödsling
  • Sopa plattor
  • Rengöring och oljning av trädäck

Tjänster som inte är RUT-berättigade
  • Bortforsling av trädgårdsavfall
  • Nyplantering av träd, häck, växter och blommor
Tillkommer avgift från SYSAV